Akademia Rozwoju Twórczego „SKY" współpracuje z trenerami z wieloletnim doświadczeniem zarówno w biznesie,
jak i w prowadzeniu szkoleń.

CO NAS WYRÓŻNIA

• Stale poszerzamy swoją wiedzę
i kompetencje w zakresie biznesu
i andragogiki aby w profesjonalny sposób sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów, a doświadczenia zdobyte podczas realizacji wielu projektów szkoleniowych pozwalają nam sprostać
nowym i niekonwencjonalnym wyzwaniom. Nasi trenerzy to ludzie działający
z entuzjazmem, zaangażowaniem
i energią, cechujący się dodatkowo silną indywidualnością zdolną inspirować
i angażować uczestników szkoleń.

• Jesteśmy grupą wysoko kwalifikowanych specjalistów z bardzo dobrym przygotowaniem
teoretycznym jak i głębokim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie psychologii, organizacji, zarządzania i biznesu.
Kadra specjalistów posiada certyfikaty
i doświadczenie w stosowaniu niezwykle przydatnych w doradztwie metod, w tym
ustawień systemowych i NLP.

• Dzięki ich zaangażowaniu, wytrwałości
i wysokiemu profesjonalizmowi z powodzeniem realizujemy powierzone nam projekty szkoleniowe.
 
 

Dorota Kraszewska

Krzysztof Groszyk

Arkadiusz Dyl

Maciej Leszczyński

Michał Kułakowski

Jakub Urbański

Katarzyna Zawadzka

Adrian Rączka

Jerzy Podlewski

Tomasz Paweł Antoszek

Beata Janiczek-Lasota

Barbara Bienias

Beata Pielechowska

Beata Zalewska

Kalina Hilim-Pawlukiewicz

Danuta Tomusiak

Sylwia Werner

Joanna Orlikowska

Mariola Gizelska-Adamczak

Tomasz Kowalewski