• Stwarzamy naszym Klientom możliwości rozwoju firmy lub indywidualnej kariery, poprzez udostępnienie sprawdzonej wiedzy psychologicznej, organizacyjnej oraz doświadczenia i wyczucia biznesowego naszych trenerów. Szczególną uwagę przykładamy do możliwości zaspokojenia potrzeb firm małych i średnich, kadry pedagogicznej oraz osób indywidualnych, które chcą się rozwijać a także tych, którzy kompleksowo podchodzą do planowania i realizacji swojej ścieżki kariery zawodowej.

• Podstawą naszej działalności w marce biznesSKY są szkolenia
w zakresie miękkich umiejętności biznesowych, czyli doskonalenie kompetencji osobistych - psychologicznych
i społecznych - pracowników na różnych szczeblach organizacji, doradztwo
w zakresie zarządzania, motywowania oraz upowszechnianie etycznych zasad prowadzenia partnerskiego biznesu.

• Podstawą naszej działalności w marce eduSKY są kursy doskonalące i podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Proponujemy szkolenia z innowacyjnych metod nauczania i pracy z grupą, treningi umiejętności wychowawczych. Zestaw naszych szkoleń dotyczy codziennej pracy dyrektorskiej i nauczycielskiej, planowania i organizacji pracy, stosowania metod aktywizujących, realizacji zadań dydaktycznych oraz wychowawczych szkoły. Organizujemy szkolenia rad pedagogicznych realizowane zgodnie z zamówioną tematyką,
w miejscu i czasie ustalonym ze zleceniodawcą.

• Podstawą naszej działalności w marce mySKY są szkolenia
dla osób indywidualnych. Zapraszamy osoby otwarte na nowe doświadczenia i odkrywanie własnego potencjału, doskonalenie siebie, budowanie lepszych pełnych miłości relacji międzyludzkich, poprawę komunikacji. Proponujemy zajęcia
z których można skorzystać jednorazowo lub systematycznie, wstępując do Klubu mySKY. Chcemy, by działania w tym miejscu stanowiły inspirację do dalszych poszukiwań i rozwoju we wszystkich obszarach życia. Zapraszamy wszystkich, którzy
chcą zmienić Siebie i świat na lepsze i szukają inspiracji - to miejsce stworzyliśmy właśnie dla Was!

Podstawą naszej działalności w marce e-SKY są szkolenia
e-learningowe. W erze informacji są one bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji
i przedsiębiorstw. E-learning jest tańszy, niż inne formy nauczania, a oszczędności wynikające z jego stosowania są tym większe, im większa jest liczba korzystających z niego osób. Oferujemy Gotowe kursy dla organizacji i osób indywidualnych
w zakresie IT oraz kursy dopasowane, tworzone na specjalne zamówienie Klienta.

Wejdź na ścieżkę rozwoju, zobacz nowe możliwości, osiągnij wewnętrzną harmonię.

__________________ROZWIŃ SKRZYDŁA!!!