Co to jest e-learning?

E-learning można określić, bardzo ogólnie, jako nauczanie
z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Definicja ta obejmuje różnorodne działania dydaktyczne
(np. samokształcenie, wykłady on-line, dyskusje i pracę grupową on-line) prowadzone z użyciem różnych technologii
i urządzeń (szkolenia w Internecie, firmowym intranecie,
na CD-romach, urządzeniach przenośnych itp.).

Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.

W e-learningu nowoczesne technologie są wykorzystywane
na wszystkich etapach procesu nauczania, począwszy od planowania i tworzenia szkolenia, poprzez jego wdrożenie
i dystrybucję, na zarządzaniu i ocenie efektów kończąc.

W erze informacji szkolenia e-learningowe są bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

E-learning okazuje się tańszy, niż inne formy nauczania,
a oszczędności wynikające z jego stosowania są tym większe, im większa jest liczba korzystających z niego osób.

 

Zakres usług e-learningowych

• Gotowe kursy dla organizacji i osób indywidualnych
w zakresie IT.
Biblioteka kursów informatycznych zawiera obsługę pakietu Microsoft Office - Excel. Kurs podstawowy i zaawansowany. Kolejne pozycje znajdują się w produkcji.

• Kursy dopasowane.

Projekty dopasowane są specyficzną kategorią kursów, które
 dzięki swej specyfice i unikatowej metodologii zarówno tworzenia, jak i realizacji wspólnie z przedstawicielami Klienta – należą do najciekawszych rozwiązań edukacyjnych, jakie są obecnie dostępne w biznesie. Metodologicznie forma realizacji kursów dopasowanych zależy od konkretnego projektu. Często poszczególne metody są łączone dla zwiększenia efektywności.

Zawartość kursów może dotyczyć wprowadzaniu nowych produktów, zmiany przepisów prawnych, regulacji wewnętrznych, soft skills.

Warunki organizacyjne i koszty ustalane są indywidualnie, zgodnie z preferencjami zainteresowanych. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie Akademii.

• Metodologia
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu tworzymy kursy bazując na sprawdzonej metodologii wykorzystywanej w kształceniu dorosłych. Kursy oferują prostą obsługę, ćwiczenia praktyczne, elementy multimedialne, wspaniałą grafikę
i częste symulacje korzystania z aplikacji.

• Symulacje
Kursy kształcące umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office - Excel tworzone są w oparciu o środowisko symulacji, gdzie odzwierciedlona jest praca rzeczywiście działającego oprogramowania. Szkolenia są zbudowane wokół ćwiczeń praktycznych, które zapewniają przekazywanie umiejętności posługiwania się aplikacją, a nie tylko wiedzę na jej temat.

• Scenki rodzajowe
Tworząc kursy przekazujące wiedzę zwracamy szczególną uwagę na to, aby proces szkolenia był procesem wymagającym interakcji ze strony użytkownika. Dlatego również w przypadku tego typu szkoleń stosujemy symulację scenek rodzajowych.

• Testy końcowe
Testy na końcu kursu określają, jak wiele materiału zostało przyswojone, oparte są na losowym doborze odpowiedzi do poszczególnych zagadnień. W ten sposób wyklucza się ewentualność, że student nauczy się testu, a nie materiału zawartego w kursie

• Standardy
Bez względu na tematykę szkoleń, zawsze dostarczamy rozwiązania najwyższej jakości zarówno od strony technologicznej, jak i merytorycznej. Integracja z dowolnym systemem do zarządzania szkoleniami (LMS) opartym na standardach AICC lub SCORM jest wyjątkowo prosta i szybka.

 

Korzyści z e-learningu dla firm

• Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych
z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne

• Oszczędność czasu i brak dezorganizacji pracy. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, nie muszą czynić tego wszyscy naraz, ich nieobecność nie dezorganizuje pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, ani nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków.

• Definiowanie potrzeb szkoleniowych. Wyniki testów wstępnych pozwalają wykryć luki w wiedzy pracowników, co pozwala odpowiednio zmodyfikować zakres istniejących szkoleń lub zaplanować nowe

• Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy

• Dowolna liczba osób szkolonych i zwiększanie skali. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet.

• Duża efektywność - możliwość stosowania powtórek
i ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie oraz kilkukrotnego przechodzenia, a także swobodnego powrotu do szkolenia. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych,
np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości

• Jednolity przekaz. Informacje przekazywane kursantom nie są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej trenera oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych

• Optymalizacja pracy działu szkoleń. Obsługa uczestników szkoleń w dużej mierze odbywa się automatycznie, system LMS generuje raporty dotyczące wyników w nauce, dzięki czemu pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej
i mogą się skoncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy

 

Korzyści z e-learningu dla osób prywatnych

• Indywidualizacja procesu szkoleniowego. Zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia każdy z uczestników może dostosować do własnych możliwości i potrzeb indywidualnie.

• Nauka w praktycznie dowolnym czasie i miejscu.

• Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności.

• Wielokrotny dostęp do baz wiedzy, szkoleń oraz innych przydatnych informacji, w określonym czasie, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem.

 

DEMO

Microsoft Office - Excel. Kurs podstawowy

Microsoft Office - Excel. Kurs zaawansowany

Microsoft Office - Word. Kurs podstawowy

 

Pliki do ściągnięcia:

Microsoft Office - Excel. Kurs podstawowy

Microsoft Office - Excel. Kurs zaawansowany

Microsoft Office - Word. Kurs podstawowy