ZAKRES USŁUG

 
     
   
   

ZAKRES USŁUG

Dobór treści - na podstawie wywiadu dobieramy treści i tryb szkolenia adekwatny do poziomu i potrzeb uczestników oraz celów firmy: seminaryjny (dostarcza wiedzę), warsztatowy
(uczy umiejętności) oraz treningowy (wzmacnia i rozwija nawyki).

Zajęcia - w prowadzeniu szkoleń posługujemy się najnowocześniejszymi metodami andragogicznymi: interaktywne zajęcia warsztatowe, symulacje, scenki, dyskusja kierowana, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków, video przekazujemy uczestnikom tyle wiedzy, ile jest potrzebne do pracy. Wiedzę i umiejętności uczestnicy zdobywają poprzez działanie.

SZKOLENIA DOPASOWANE - INTERWENCYJNE I CYKLE ROZWOJOWE

Budowa programów edukacyjnych dla dorosłych - Jesteśmy specjalistami w zakresie andragogiki. Oferujemy usługi
w zakresie budowy programów edukacyjnych na zlecenie,
w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne i metodologiczne.

Szkolenia interwencyjne. Oferujemy szkolenia interwencyjne nakierowane na rozwiązywanie konkretnych problemów
i podnoszenie efektywności w wyznaczonych obszarach. Szkolenia realizujemy w różnych trybach (seminaryjnym, warsztatowym oraz jako treningi nawykowe) w zależności
od celów Klienta i doświadczenia uczestników. Prowadzimy szkolenia dopasowane z następujących obszarów:
 

SZKOLENIA OTWARTE

Aktualną ofertę naszych szkoleń otwartych znajdziesz
w
kalendarium.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ

Umiejętności osobiste:
- Efektywność osobista
- Trening wystąpień publicznych
- Zarządzanie przez cele
Sprzedaż i obsługa Klienta:
- Profesjonalna asystentka
- Obsługa Klienta
 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

To praca trenera z Klientem, polegająca na prowadzeniu
w sposób regularny przez określony czas treningu indywidualnego, dzięki któremu Klient uzyskuje lub doskonali swoje kompetencje w zakresie miękkich umiejętności osobistych oraz biznesowych, ucząc się np.:
- Harmonijnie porządkować swoje życie
- Krok po kroku spełniać swoje marzenia, okrelać wartości
- i realizować satysfakcjonujące cele
- Rozwijać poczucie własnej wartości
- Twórczo rozwijać swoje umiejętności i potencjał osobisty
- Wytyczać i realizować swoją ścieżkę kariery
- Bezpiecznie radzić sobie ze stresem i obciążającymi emocjami
- Skutecznie komunikować się z ludźmi
- Dobrze rozwiązywać konflikty i nieporozumienia
- Efektywnie budować relacje z podwładnymi, przełożonymi,
- bliskimi
- Lepiej funkcjonować w zespole, w pracy

USTAWIENIA ORGANIZACYJNE
METODĄ BERTA HELLINGERA

Żeby z powodzeniem wprowadzać w życie zmiany
w przedsiębiorstwie, niezbędne jest podejście systemowe.
Każdy członek systemu ma określoną przestrzeń działania, która jest współokreślana przez inne elementy systemu. Oznacza to
w praktyce, że przy każdej decyzji ważne jest uwzględnienie całego kontekstu.

W jakich sytuacjach przydatne są ustawienia - Za pomocą ustawień systemowych można w bardzo krótkim czasie osiągnąć maksymalny przyrost wiedzy i wskazać konkretne alternatywy działania. W porównaniu z innymi metodami oszczędza się czas
i pieniądze. Typowe obszary tematyczne to np.: rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, zachowania kierownicze, przygotowanie negocjacji, kontakty z klientem, restrukturyzacja, osiąganie celów, przenoszenie wzorców zachowania z rodziny
w otoczenie pracy, podejmowanie decyzji i wypracowywanie wizji. Ponadto ustawienia nadają się znakomicie do różnych bloków tematycznych jak:
- Wyrobienie widzenia systemowego: Znalezienie i zajęcie własnego miejsca w systemie; Rozwiązanie uwikłań systemowych; Rozpoznanie zaburzeń i wyjaśnienie stosunków
w systemie
- Atmosfera w organizacji
- Zarządzanie kryzysowe; Radzenie sobie z chaosem
- Fuzja przedsiębiorstw
- Optymalne obsadzanie stanowisk; Style kierowania
- Restrukturyzacja: stwarzanie i stabilizowanie nowych struktur
- Odkrywanie i wprowadzanie innowacji
- Sprawdzenie alternatyw - właściwe decyzje
- Zakładanie firmy; Wychowywanie następców; interesy rodzinne
- i gospodarcze
- Praca zawodowa a życie prywatne

Korzyści - ustawienia systemowe są bardzo silnym narzędziem
i dają wartościowe impulsy. W krótkim czasie można wypracować wskazówki przydatne do dalszego postępowania. Dalszy pozytywny efekt polega na tym, że pracownik zdobywa jasność co do swojego właściwego miejsca, z którego może dobrze i skutecznie działać. Rozpoznaje granice swojej przestrzeni działania i może się opowiedzieć za lub przeciwko jakiemuś kontraktowi. Zarówno w pracy indywidualnej
jak i w grupowej systemowe ustawienia organizacyjne dają
nam w krótkim czasie rozległą wiedzę i oferują możliwość zmian. W bardzo żywy sposób zyskujemy dostęp do nowych wymiarów relacji i do tego, co dany system wiąże i utrzymuje.